ISTQB foundation 2019_Chapter 5 questions and answers

30 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được tạo bởi chị Tạ Thị Thinh, liên hệ học và ôn thi istqb foundation và advanced qua skype ta.thinh0204, email thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quyên Đinh

Quyên Đinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 01:35:22

Dung Ngô

Dung Ngô

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:07:50

yến nguyễn

yến nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:03:12

 • 04

  Thu Uyên

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:03:46

 • 05

  Vân Anh

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:09:10

 • 06

  Nguyen Thi Thu Ha

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:38:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan