ISTQB foundation 2018_Chapter 2 questions and answers

19 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hằng Tạ

Hằng Tạ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Lê Thuỳ An

Lê Thuỳ An

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Mai Hường

Mai Hường

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Ngoc Trieu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Hằng Tạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  TRỊNH LAN

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nghiêm Vân Anh

Làm sao để có mật khẩu làm bài test vậy ak?

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan