ISTQB Advanced level_Examination 5_6/2019

25 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được biên soạn bởi trung tâm QRS, liên hệ học ISTQB advanced level skype: ta.thinh0204, email: thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Sen Nguyen Thi Huong

Sen Nguyen Thi Huong

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thuy Le Hong

Thuy Le Hong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Phuong Xynh

Phuong Xynh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:24

 • 05

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:54

 • 06

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan