1. ISTQB ADVANCED LEVEL- Test manager module- exam 1


  Bài thi ISTQB advaced level, module test manager

  Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

  Thời gian làm bài: 90 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 15:24 07/04/2018 100.00%
  2 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 17:57 08/04/2018 100.00%
  3 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 16:30 07/04/2018 100.00%
  4 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 11:39 12/04/2018 100.00%
  5 NhungVTH NhungVTH 20:04 03/02/2018 100.00%
  6 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 15:30 07/04/2018 100.00%
  7 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 10:15 12/10/2018 100.00%
  8 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 16:36 18/10/2018 100.00%
  9 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 09:45 06/10/2018 100.00%
  10 Pham Van Anh Pham Van Anh 14:26 28/09/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.