ISTQB Advanced level- Test Manager all questions in Chapter 1,2,3

All questions in book ISTQB advanced

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 16:03 07/04/2018 100.00%
  2 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 16:16 07/04/2018 100.00%
  3 NhungVTH NhungVTH 21:49 02/02/2018 100.00%
  4 Mai Anh Mai Anh 21:17 04/06/2018 100.00%
  5 Mai Anh Mai Anh 21:22 04/06/2018 100.00%
  6 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 11:44 12/04/2018 100.00%
  7 Mai Anh Mai Anh 08:54 05/06/2018 100.00%
  8 Mai Anh Mai Anh 15:43 06/07/2018 100.00%
  9 NhungVTH NhungVTH 18:15 03/02/2018 100.00%
  10 hoa hoa hoa hoa 16:12 06/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.