ISTQB Advanced level- Test Manager all questions in Chapter 1,2,3

34 câu 90 phút

Trạng thái:

All questions in book ISTQB advanced

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 13

NhungVTH

NhungVTH

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 1

Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 14

 • 04

  Hòa Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 35 phút

 • 05

  NhungVTH

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 37 phút

 • 06

  Hòa Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 48 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan