1. ISTQB Advanced level- Test Manager all questions in Chapter 1,2,3


  All questions in book ISTQB advanced

  Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

  Thời gian làm bài: 90 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 NhungVTH NhungVTH 18:15 03/02/2018 100.00%
  2 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 11:44 12/04/2018 100.00%
  3 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 07:53 14/04/2018 100.00%
  4 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 16:16 07/04/2018 100.00%
  5 NhungVTH NhungVTH 21:49 02/02/2018 100.00%
  6 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 16:03 07/04/2018 100.00%
  7 NhungVTH NhungVTH 22:12 08/01/2018 100.00%
  8 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 09:53 25/10/2018 100.00%
  9 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 10:50 24/10/2018 100.00%
  10 đỗ châu đỗ châu 13:12 22/10/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.