ISTQB Advanced level- Test Manager all questions in Chapter 1,2,3


All questions in book ISTQB advanced

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 NhungVTH NhungVTH 00:00:01 18:15 03/02/2018 100.00%
  2 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:13 11:44 12/04/2018 100.00%
  3 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:14 07:53 14/04/2018 100.00%
  4 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:35 16:16 07/04/2018 100.00%
  5 NhungVTH NhungVTH 00:00:37 21:49 02/02/2018 100.00%
  6 Hòa Nguyễn Hòa Nguyễn 00:00:48 16:03 07/04/2018 100.00%
  7 NhungVTH NhungVTH 00:01:00 22:12 08/01/2018 100.00%
  8 Pham Van Anh Pham Van Anh 00:01:31 15:52 06/09/2018 100.00%
  9 Quế Hoa Nguyễn Quế Hoa Nguyễn 00:01:31 14:05 12/09/2018 100.00%
  10 hoa hoa hoa hoa 00:01:32 10:04 19/09/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.