1. ISTQB Advanced level- Test Manager- All questions chapter 6-10


  All questions in ISTQB advanced book chapter from 6-10

  Thời gian làm bài: 90 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 NhungVTH NhungVTH 21:54 08/01/2018 100.00%
  2 NhungVTH NhungVTH 21:53 02/02/2018 100.00%
  3 NhungVTH NhungVTH 21:52 26/01/2018 100.00%
  4 NhungVTH NhungVTH 17:47 03/02/2018 100.00%
  5 Pham Van Anh Pham Van Anh 12:34 06/09/2018 100.00%
  6 Pham Van Anh Pham Van Anh 12:35 06/09/2018 100.00%
  7 Pham Van Anh Pham Van Anh 13:47 06/09/2018 100.00%
  8 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 19:35 26/10/2018 100.00%
  9 Pham Van Anh Pham Van Anh 13:46 06/09/2018 100.00%
  10 Ruby Tran Ruby Tran 23:05 22/12/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.