ISTQB Advanced Level (CTAL) – Test Manager Sample Paper and Answe

13 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Refer link: https://www.softwaretestinghelp.com/istqb-ctal-tm-sample-paper/

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thơm Nguyễn

Thơm Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thơm Nguyễn

Thơm Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

 • 05

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyen ba dung

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan