ISTQB advanced level 2019_Chapter 7 Defect management

8 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Ta Thi Thinh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

THI THUY NGO

THI THUY NGO

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

THI THUY NGO

THI THUY NGO

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Hà Phạm

Hà Phạm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Hà Phạm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Giang Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan