ISTQB Advanced level 2019_ Test Technical Analysis TTA1 exam

56 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề đc tạo bởi trung tâm QRS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thơm Nguyễn

Thơm Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Mai Anh

Mai Anh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

 • 05

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

 • 06

  Thơm Nguyễn

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan