ISTQB advanced level 2019_ Chapter 9- Test tools

7 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Ta Thi Thinh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

THI THUY NGO

THI THUY NGO

HẠNG

2

Số điểm 100%

THI THUY NGO

THI THUY NGO

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hà Phạm

Hà Phạm

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Hà Phạm

  Số điểm: 100%

 • 05

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Phí Thu Hà

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan