ISTQB advanced level 2019_ Chapter 8- Improve process

4 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Ta Thi Thinh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hà Phạm

Hà Phạm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Hà Phạm

Hà Phạm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Giang Nguyen

Giang Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Hương Thu Lê

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:14

 • 06

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan