ISTQB advanced level 2019_ Chapter 1 Test basic and metric

14 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Ta Thi Thinh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hà Phạm

Hà Phạm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

 • 05

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

 • 06

  Kieu anh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan