ISTQB Advanced level 2012_Examination 6

35 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi trung tâm QRS, liên hệ skype: ta.thinh0204, sdt: 0986775464

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hằng Hằng

Hằng Hằng

HẠNG

2

Số điểm 100%

Hằng Hằng

Hằng Hằng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Hằng Hằng

Hằng Hằng

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Hằng Hằng

  Số điểm: 100%

 • 05

  Dung Vu

  Số điểm: 100%

 • 06

  Dung Vu

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan