ISTQB advanced level 2012_Chapter 3 bộ đề

35 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi chỉ dung cho học viên của QRS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

pham minh thoa

pham minh thoa

HẠNG

2

Số điểm 100%

pham minh thoa

pham minh thoa

HẠNG

1

Số điểm 100%

pham minh thoa

pham minh thoa

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  pham minh thoa

  Số điểm: 100%

 • 05

  Cường Đỗ

  Số điểm: 100%

 • 06

  Cường Đỗ

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Dung Phuong

Đã làm. 100%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan