ISTQB ADVANCED LEVEL 2012- Test manager module- exam 1

55 câu 90 phút

Trạng thái:

Bài thi ISTQB advaced level, module test manager

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:23

Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:23

Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:23

 • 04

  Hòa Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:23

 • 05

  Hòa Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:23

 • 06

  Hòa Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:23

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Dung Phuong

Đã làm. 100%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan