ISTQB advanced level 2012- Chapter 7- Defect management

17 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trung Vien Paris

Trung Vien Paris

HẠNG

2

Số điểm 100%

Trung Vien Paris

Trung Vien Paris

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trung Vien Paris

Trung Vien Paris

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Trung Vien Paris

  Số điểm: 100%

 • 05

  Trung Vien Paris

  Số điểm: 100%

 • 06

  Trung Vien Paris

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan