ISTQB advanced level 2012- Chapter 6 Reviews

22 câu Không giới hạn

Trạng thái:

đề ôn thi đc tạo bởi trung tam QRS, liên hệ học Ms Thinh, skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trung Vien Paris

Trung Vien Paris

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Trung Vien Paris

Trung Vien Paris

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Trung Vien Paris

Trung Vien Paris

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Trung Vien Paris

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Trung Vien Paris

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Trung Vien Paris

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan