ISTQB advanced exam level- Test Analyst

Sample 2012

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: 90 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 dieu linh Tran dieu linh Tran 22:18 05/07/2018 100.00%
  2 Hoàng Nhung Hoàng Nhung 08:30 07/07/2018 100.00%
  3 dieu linh Tran dieu linh Tran 17:20 12/05/2018 100.00%
  4 Hoàng Nhung Hoàng Nhung 20:16 06/07/2018 97.56%
  5 Hoàng Nhung Hoàng Nhung 17:09 04/07/2018 97.56%
  6 Hoàng Nhung Hoàng Nhung 17:09 04/07/2018 97.56%
  7 NhungVTH NhungVTH 21:45 04/07/2018 97.56%
  8 NhungVTH NhungVTH 21:27 01/07/2018 95.12%
  9 NhungVTH NhungVTH 23:10 02/07/2018 95.12%
  10 NgaNTT NgaNTT 22:07 06/07/2018 95.12%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.