1. ISTQB advanced exam level- Test Analyst


  Sample 2012

  Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

  Thời gian làm bài: 90 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 11:30 20/10/2018 100.00%
  2 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 17:21 23/10/2018 100.00%
  3 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 18:29 18/10/2018 100.00%
  4 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 14:48 19/10/2018 100.00%
  5 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 09:55 25/10/2018 100.00%
  6 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 17:19 16/10/2018 100.00%
  7 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 14:40 25/10/2018 100.00%
  8 dieu linh Tran dieu linh Tran 16:16 14/09/2018 100.00%
  9 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 10:45 24/10/2018 100.00%
  10 Trần Phương Anh Trần Phương Anh 11:00 20/10/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.