English Trial Exam Questions For Foundation Level (CTFL-Exam)

There is one and only one correct answer to every question.

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Đặng Lệ Thủy Đặng Lệ Thủy 17:38 28/06/2018 100.00%
  2 minh minh 23:35 16/07/2018 100.00%
  3 Thom Nguyen Thom Nguyen 21:55 02/02/2018 100.00%
  4 Phạm Hương Phạm Hương 10:16 01/07/2018 100.00%
  5 Thom Nguyen Thom Nguyen 22:33 22/01/2018 100.00%
  6 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 19:50 15/07/2018 100.00%
  7 Vũ Thị Ngân Vũ Thị Ngân 19:55 15/07/2018 100.00%
  8 Oanh Đoàn Oanh Đoàn 16:49 11/05/2018 100.00%
  9 Huyen Nguyen Huyen Nguyen 11:05 05/04/2018 100.00%
  10 Phạm Hương Phạm Hương 17:53 13/07/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.