English Trial Exam Questions For Foundation Level (CTFL-Exam)

47 câu Không giới hạn

Trạng thái:

There is one and only one correct answer to every question.

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thom Nguyen

Thom Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

Thom Nguyen

Thom Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

Huyen Nguyen

Huyen Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

 • 04

  Oanh Đoàn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 05

  dinh thi nguyet

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 06

  Đặng Lệ Thủy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 0 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan