Văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 11:53 27/05/2018 100.00%
  2 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Phúc 21:04 19/05/2018 90.00%
  3 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 22:34 16/05/2018 90.00%
  4 Quỳnh Như Quỳnh Như 19:46 04/06/2018 80.00%
  5 quynh pham quynh pham 22:35 08/06/2018 80.00%
  6 Khói Khói 22:17 04/06/2018 70.00%
  7 Nguyễn Thái Ngọc Trang Nguyễn Thái Ngọc Trang 21:55 10/05/2018 70.00%
  8 Chiến Trần Chiến Trần 23:14 23/05/2018 70.00%
  9 quynh pham quynh pham 22:36 08/06/2018 70.00%
  10 Quynh Huỳnh Quynh Huỳnh 13:45 20/05/2018 70.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.