TRẮC NGHIỆM THỬ TÀI HIỂU BIẾT VỀ DU LỊCH VIỆT NAM

15 câu 3 phút

Trạng thái:

Nếu bạn là người mê du lịch, một dân Phượt đúng nghĩa, đam mê văn hóa dân tộc, chắc chắn bạn sẽ biết những câu hỏi này.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quản trị viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

hưng hương

hưng hương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

hưng hương

hưng hương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

hưng hương

hưng hương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

 • 04

  hưng hương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:03

 • 05

  Ngân Trần Thị Bích

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 06

  Ngân Trần Thị Bích

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan