TRẮC NGHIỆM (TEST)


Bao gồm các câu hỏi, các bạn chọn câu trả lời đúng nhất nha

Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và xếp hạng sau khi kết thúc bài tập

Thời gian làm bài: 5 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nam Ha Nam Ha 00:00:07 14:25 16/07/2018 100.00%
  2 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 00:00:11 16:42 23/04/2018 100.00%
  3 Phạm Ngọc Hà Phạm Ngọc Hà 00:00:13 20:23 21/07/2018 100.00%
  4 Yumin Hae Yumin Hae 00:00:14 11:15 15/09/2018 100.00%
  5 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 00:00:19 21:09 24/07/2018 100.00%
  6 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 00:00:20 16:09 04/04/2018 100.00%
  7 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 00:00:20 16:31 23/04/2018 100.00%
  8 Khói Khói 00:00:20 22:20 04/06/2018 100.00%
  9 Minh Quân Minh Quân 00:00:26 10:20 17/09/2018 100.00%
  10 Mona Helper Mona Helper 00:00:04 09:43 05/05/2018 66.67%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.