TRẮC NGHIỆM (TEST)

3 câu 5 phút

Trạng thái:

Bao gồm các câu hỏi, các bạn chọn câu trả lời đúng nhất nha

Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và xếp hạng sau khi kết thúc bài tập

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quản Trị Viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 11

Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 7

Phạm Ngọc Hà

Phạm Ngọc Hà

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 13

 • 04

  Duy Phan

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 13 phút

 • 05

  Yumin Hae

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 14 phút

 • 06

  Hồ Thị Kim Tài

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 19 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn