TRẮC NGHIỆM (TEST)

3 câu 5 phút

Trạng thái:

Bao gồm các câu hỏi, các bạn chọn câu trả lời đúng nhất nha

Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và xếp hạng sau khi kết thúc bài tập

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quản trị viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thiên Thảo

Nguyễn Thiên Thảo

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Nguyễn Thiên Thảo

Nguyễn Thiên Thảo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Nguyễn Thiên Thảo

Nguyễn Thiên Thảo

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

 • 04

  Nguyễn Thiên Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:03

 • 05

  Nguyễn Thiên Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:03

 • 06

  Nguyễn Thiên Thảo

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM