TRẮC NGHIỆM (TEST)

Bao gồm các câu hỏi, các bạn chọn câu trả lời đúng nhất nha

Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và xếp hạng sau khi kết thúc bài tập

Thời gian làm bài: 5 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Khói Khói 22:20 04/06/2018 100.00%
  2 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 16:09 04/04/2018 100.00%
  3 Phạm Ngọc Hà Phạm Ngọc Hà 20:23 21/07/2018 100.00%
  4 Nam Ha Nam Ha 14:25 16/07/2018 100.00%
  5 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 16:31 23/04/2018 100.00%
  6 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 16:42 23/04/2018 100.00%
  7 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 09:16 14/05/2018 66.67%
  8 Mona Helper Mona Helper 09:43 05/05/2018 66.67%
  9 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 09:22 18/05/2018 66.67%
  10 Linh Lê Linh Lê 17:36 15/05/2018 66.67%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.