1. TRẮC NGHIỆM (TEST)


  Bao gồm các câu hỏi, các bạn chọn câu trả lời đúng nhất nha

  Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và xếp hạng sau khi kết thúc bài tập

  Thời gian làm bài: 5 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trần Văn Nam Trần Văn Nam 14:25 16/07/2018 100.00%
  2 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 16:42 23/04/2018 100.00%
  3 Phạm Ngọc Hà Phạm Ngọc Hà 20:23 21/07/2018 100.00%
  4 Yumin Hae Yumin Hae 11:15 15/09/2018 100.00%
  5 Hồ Thị Kim Tài Hồ Thị Kim Tài 21:09 24/07/2018 100.00%
  6 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 16:09 04/04/2018 100.00%
  7 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 16:31 23/04/2018 100.00%
  8 Khói Khói 22:20 04/06/2018 100.00%
  9 Minh Quân Minh Quân 10:20 17/09/2018 100.00%
  10 Mona Media Mona Media 09:43 05/05/2018 66.67%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.