Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam, giai đoạn chống thực dân Pháp xâm lược 

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tuyet Nhi Nguyen Tuyet Nhi Nguyen 22:16 06/04/2018 100.00%
  2 Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc 22:19 06/04/2018 100.00%
  3 Đồng Quyên Đồng Quyên 22:26 06/04/2018 100.00%
  4 Đồng Quyên Đồng Quyên 22:26 06/04/2018 100.00%
  5 Như Bình Như Bình 22:28 06/04/2018 100.00%
  6 Như Bình Như Bình 22:28 06/04/2018 100.00%
  7 Như Bình Như Bình 22:28 06/04/2018 100.00%
  8 Như Bình Như Bình 22:30 06/04/2018 100.00%
  9 Như Bình Như Bình 22:30 06/04/2018 100.00%
  10 Như Bình Như Bình 22:31 06/04/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.