Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

10 câu 1 phút

Trạng thái:

Lịch sử Việt Nam, giai đoạn chống thực dân Pháp xâm lược 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quản Trị Viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thành Nhân

Lê Thành Nhân

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 3

NguyễnNgọc YPhương

NguyễnNgọc YPhương

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 1

Như Bình

Như Bình

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 7

 • 04

  Đồng Quyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 12 phút

 • 05

  Lê Minh Việt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 14 phút

 • 06

  Tuyet Nhi Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 14 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan