Trắc nghiệm lịch sử Thế giới

trắc nghiệm lịch sử thế giới

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 11:52 27/05/2018 100.00%
  2 quynh pham quynh pham 09:55 07/06/2018 100.00%
  3 Huỳnh Hạnh Huỳnh Hạnh 18:29 19/05/2018 100.00%
  4 Quangmy Sú Quangmy Sú 00:58 27/06/2018 100.00%
  5 Hoàng Nam Hoàng Nam 11:59 12/06/2018 100.00%
  6 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 11:48 27/05/2018 90.00%
  7 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 11:50 27/05/2018 90.00%
  8 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 11:50 27/05/2018 90.00%
  9 Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn 11:51 27/05/2018 90.00%
  10 Huế Huế 17:38 28/05/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.