THỬ TÀI AM HIỂU VỀ DU LỊCH - VĂN HÓA VIỆT NAM

15 câu 5 phút

Trạng thái:

Nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi và chia sẻ tri thức cho cộng đồng. Tham gia trả lời đúng và nhanh nhất các câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình các bạn sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huỳnh Quang Thịnh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Phương Vủ

Lê Phương Vủ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

Lê Phương Vủ

Lê Phương Vủ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

Lê Phương Vủ

Lê Phương Vủ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

 • 04

  Lê Phương Vủ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:48

 • 05

  Lê Thành Nhân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

 • 06

  Lê Thành Nhân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:58

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan