THỬ TÀI AM HIỂU DU LỊCH VIỆT NAM

20 câu 5 phút

Trạng thái:

Những cảnh đẹp Việt Nam hùng vĩ xuất hiện trên phim, nhưng địa danh nổi tiếng, văn hóa các dân tộc,...

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quản trị viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thư Nguyen

Thư Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:06

Thư Nguyen

Thư Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:06

Thư Nguyen

Thư Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:06

 • 04

  Thư Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 05

  Cảnh Lành Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:11

 • 06

  TÚ KUDO

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:01:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan