QUIZ - ĐỌ ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ CÁC BỘ PHIM NỔI TIẾNG

10 câu 3 phút

Trạng thái:

Nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi và chia sẻ tri thức cho cộng đồng. Với những phần thưởng hấp dẫn cho các bạn tham gia trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất trong chương trình.

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Quản trị viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Thanh

Mai Thanh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Mai Thanh

Mai Thanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Mai Thanh

Mai Thanh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Mai Thanh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Đăng Khôi Nguyễn Trương

  Số điểm: 90%

 • 06

  Đăng Khôi Nguyễn Trương

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn