QUIZ: ẨM THỰC VIỆT NAM

1 câu 3 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm kiến thức về ẩm thực các vùng miên trên Việt Nam.


Trắc nghiệm kiến thức về ẩm thực các vùng miên trên Việt Nam...

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Quản trị viên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trí Tình

Trí Tình

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:02

Trí Tình

Trí Tình

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:02

Trí Tình

Trí Tình

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:02

 • 04

  Trí Tình

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:02

 • 05

  Trí Thiên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:02

 • 06

  Trí Thiên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan