ÂM NHẠC VIỆT NAM


Hãy tham gia để nhận ngay cho mình những chiếc thẻ cào giá trị

Thời gian làm bài: 5 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mỹ Tâm Mỹ Tâm 00:00:35 16:52 23/03/2018 100.00%
  2 CaCao Hà CaCao Hà 00:00:42 16:38 23/03/2018 100.00%
  3 Trần Phương Linh Trần Phương Linh 00:00:57 16:57 23/03/2018 100.00%
  4 Linh Luu Linh Luu 00:00:14 16:30 23/03/2018 93.33%
  5 Đỗ Thị Hồng Ngọc Đỗ Thị Hồng Ngọc 00:00:14 17:10 23/03/2018 93.33%
  6 Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc 00:00:23 16:36 23/03/2018 93.33%
  7 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 00:00:44 17:15 23/03/2018 93.33%
  8 Lâm Thị Thanh Thảo Lâm Thị Thanh Thảo 00:00:46 16:58 23/03/2018 93.33%
  9 Phan Chery Phan Chery 00:00:51 17:20 23/03/2018 93.33%
  10 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 00:00:54 16:51 23/03/2018 93.33%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.