ÂM NHẠC VIỆT NAM

Hãy tham gia để nhận ngay cho mình những chiếc thẻ cào giá trị

Thời gian làm bài: 5 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 CaCao Hà CaCao Hà 16:38 23/03/2018 100.00%
  2 Mỹ Tâm Mỹ Tâm 16:52 23/03/2018 100.00%
  3 Trần Phương Linh Trần Phương Linh 16:57 23/03/2018 100.00%
  4 Linh Luu Linh Luu 16:30 23/03/2018 93.33%
  5 Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc 16:36 23/03/2018 93.33%
  6 Lê Thành Nhân Lê Thành Nhân 16:51 23/03/2018 93.33%
  7 Lâm Thị Thanh Thảo Lâm Thị Thanh Thảo 16:58 23/03/2018 93.33%
  8 Đỗ Thị Hồng Ngọc Đỗ Thị Hồng Ngọc 17:10 23/03/2018 93.33%
  9 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 17:15 23/03/2018 93.33%
  10 Phan Chery Phan Chery 17:20 23/03/2018 93.33%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.