ĐỘ AM HIỂU VỀ CÁC MÔN THỂ THAO CỦA BẠN TỚI ĐÂU


Nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi và chia sẻ tri thức cho cộng đồng. Với những phần thưởng hấp dẫn cho các bạn tham gia trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất trong chương trình.

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:00:53 10:50 17/07/2018 100.00%
  2 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:01:08 10:45 17/07/2018 88.89%
  3 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:01:41 10:48 17/07/2018 88.89%
  4 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:01:44 10:18 17/07/2018 88.89%
  5 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:00:55 10:29 17/07/2018 77.78%
  6 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:01:36 10:31 17/07/2018 77.78%
  7 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 00:01:41 10:12 17/07/2018 66.67%
  8 Le Pham Thi Hoai Le Pham Thi Hoai 00:02:00 20:05 09/08/2018 66.67%
  9 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 00:00:22 14:15 10/05/2018 55.56%
  10 Trương Tú Nhi Trương Tú Nhi 00:00:59 16:32 12/08/2018 55.56%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.