ĐỘ AM HIỂU VỀ CÁC MÔN THỂ THAO CỦA BẠN TỚI ĐÂU

Nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi và chia sẻ tri thức cho cộng đồng. Với những phần thưởng hấp dẫn cho các bạn tham gia trả lời câu hỏi đúng và nhanh nhất trong chương trình.

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:50 17/07/2018 100.00%
  2 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:18 17/07/2018 88.89%
  3 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:45 17/07/2018 88.89%
  4 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:48 17/07/2018 88.89%
  5 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:29 17/07/2018 77.78%
  6 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:31 17/07/2018 77.78%
  7 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:12 17/07/2018 66.67%
  8 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 14:15 10/05/2018 55.56%
  9 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 10:07 17/07/2018 44.44%
  10 Huỳnh Nhật Hào Huỳnh Nhật Hào 08:50 19/07/2018 33.33%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.