Thi trực tuyến Luật An ninh Mạng

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Thí sinh đọc kỹ câu hỏi và trả lời

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Thị Thu Nguyệt

Hồ Thị Thu Nguyệt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

hồ thi thu NGUYỆT

hồ thi thu NGUYỆT

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

Đời Chan

Đời Chan

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:48

 • 04

  Lê Ngọc Quỳnh Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 05

  HÔ THI THU NGUYỆT

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:52

 • 06

  MAINGOCLINH

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan