1. ĐỀ 5_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


  Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

  Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 15:16 12/04/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:35 23/07/2018 100.00%
  3 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 20:32 06/08/2018 100.00%
  4 Quy Nguyen Quy Nguyen 19:54 29/07/2018 100.00%
  5 Le Thi Dieu Linh Le Thi Dieu Linh 20:08 26/07/2018 93.33%
  6 Le Thi Dieu Linh Le Thi Dieu Linh 20:03 26/07/2018 93.33%
  7 Hotranmyphuong Hotranmyphuong 07:54 08/05/2018 93.33%
  8 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:33 23/07/2018 86.67%
  9 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 07:53 08/05/2018 86.67%
  10 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:31 23/07/2018 80.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.