1. ĐỀ 4_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


  Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

  Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:30 23/07/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:13 23/07/2018 100.00%
  3 Lê Thị Thùy Trang Lê Thị Thùy Trang 19:54 08/08/2018 100.00%
  4 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 20:21 06/08/2018 100.00%
  5 Le Thi Dieu Linh Le Thi Dieu Linh 19:54 26/07/2018 100.00%
  6 van duy van duy 07:47 08/05/2018 100.00%
  7 Trần Thị Ngọc Huệ Trần Thị Ngọc Huệ 15:56 28/07/2018 100.00%
  8 van duy van duy 07:41 08/05/2018 100.00%
  9 Từ Quang Trung Từ Quang Trung 07:58 08/05/2018 100.00%
  10 Từ Quang Trung Từ Quang Trung 07:51 08/05/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.