1. ĐỀ 3_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


  Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

  Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:29 23/07/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:20 23/07/2018 100.00%
  3 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 20:14 06/08/2018 100.00%
  4 van duy van duy 07:53 08/05/2018 100.00%
  5 Nguyễn Duy Khương Nguyễn Duy Khương 21:31 29/07/2018 86.67%
  6 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:17 23/07/2018 86.67%
  7 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:17 23/07/2018 86.67%
  8 Le Thi Dieu Linh Le Thi Dieu Linh 19:50 26/07/2018 86.67%
  9 Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ 22:08 31/07/2018 80.00%
  10 nguyễn ngọc mai nguyễn ngọc mai 22:21 27/07/2018 80.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.