1. ĐỀ 2_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


  Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

  Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thanh Thuỷ Dĩ An Thanh Thuỷ Dĩ An 12:47 27/07/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:26 23/07/2018 100.00%
  3 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 19:52 03/08/2018 100.00%
  4 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 19:51 03/08/2018 100.00%
  5 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 20:05 06/08/2018 100.00%
  6 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 17:48 25/07/2018 100.00%
  7 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 07:48 08/05/2018 100.00%
  8 ngo quang danh ngo quang danh 07:35 08/05/2018 100.00%
  9 Le Thi Dieu Linh Le Thi Dieu Linh 19:45 26/07/2018 93.33%
  10 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 17:45 25/07/2018 93.33%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.