ĐỀ 2_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thanh Thuỷ Dĩ An Thanh Thuỷ Dĩ An 00:00:26 12:47 27/07/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 00:00:37 21:26 23/07/2018 100.00%
  3 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 00:00:39 19:52 03/08/2018 100.00%
  4 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 00:00:41 19:51 03/08/2018 100.00%
  5 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 00:00:45 20:05 06/08/2018 100.00%
  6 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 00:00:56 17:48 25/07/2018 100.00%
  7 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 00:01:16 07:48 08/05/2018 100.00%
  8 ngo quang danh ngo quang danh 00:02:44 07:35 08/05/2018 100.00%
  9 Le Thi Dieu Linh Le Thi Dieu Linh 00:00:54 19:45 26/07/2018 93.33%
  10 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 00:01:04 17:45 25/07/2018 93.33%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.