ĐỀ 1_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thanh Thuỷ Dĩ An Thanh Thuỷ Dĩ An 00:00:24 12:50 27/07/2018 100.00%
  2 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 00:00:34 20:17 03/08/2018 100.00%
  3 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 00:00:44 20:39 06/08/2018 100.00%
  4 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 00:00:56 21:23 23/07/2018 100.00%
  5 Nguyễn Khánh Tùng Nguyễn Khánh Tùng 00:01:07 15:22 05/08/2018 100.00%
  6 Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy 00:01:29 18:34 21/07/2018 100.00%
  7 Thanh Thuỷ Dĩ An Thanh Thuỷ Dĩ An 00:00:55 12:49 27/07/2018 93.33%
  8 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 00:00:39 20:15 03/08/2018 86.67%
  9 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 00:00:41 23:54 14/07/2018 86.67%
  10 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 00:04:13 07:44 08/05/2018 80.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.