ĐỀ 1_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND

Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy 18:34 21/07/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 23:54 14/07/2018 86.67%
  3 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 07:44 08/05/2018 80.00%
  4 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 07:36 08/05/2018 73.33%
  5 Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy 18:30 21/07/2018 33.33%
  6 Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy 18:31 21/07/2018 20.00%
  7 Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy 18:29 21/07/2018 13.33%
  8 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 23:51 14/07/2018 13.33%
  9 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 23:52 14/07/2018 6.67%
  10 thinh huynh thinh huynh 07:16 10/04/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.