1. ĐỀ 1_6 ĐIỀU BÁC DẠY CAND


  Hội thi trực tuyến 6 điều Bác dạy Công an nhân dân.

  Đơn vị thực hiện: Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an Bình Dương

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thanh Thuỷ Dĩ An Thanh Thuỷ Dĩ An 12:50 27/07/2018 100.00%
  2 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 20:17 03/08/2018 100.00%
  3 Văn Thị Thanh Ngàn Văn Thị Thanh Ngàn 20:39 06/08/2018 100.00%
  4 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 21:23 23/07/2018 100.00%
  5 Nguyễn Khánh Tùng Nguyễn Khánh Tùng 15:22 05/08/2018 100.00%
  6 Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy 18:34 21/07/2018 100.00%
  7 Thanh Thuỷ Dĩ An Thanh Thuỷ Dĩ An 12:49 27/07/2018 93.33%
  8 lê thị ngọc ánh lê thị ngọc ánh 20:15 03/08/2018 86.67%
  9 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 23:54 14/07/2018 86.67%
  10 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 07:44 08/05/2018 80.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.