Trắc Nghiệm Đờn Ca Tài Tử

10 câu 7 phút

Trạng thái:

Ai làm đúng trên 70% Sẽ được tặng 5 quyển sách về Đờn ca tài tử quí hiếm.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phùng Thanh Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quốc Phú Lữ

Quốc Phú Lữ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 7

Thu Nguyen

Thu Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 2

Nguyễn Minh Phú

Nguyễn Minh Phú

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 12

 • 04

  Trần Thanh Phú

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 14 phút

 • 05

  Trần Thanh Phú

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 24 phút

 • 06

  ST Staff

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 35 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan