Trắc Nghiệm Đờn Ca Tài Tử

Ai làm đúng trên 70% Sẽ được tặng 5 quyển sách về Đờn ca tài tử quí hiếm.

Thời gian làm bài: 7 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thu Nguyen Thu Nguyen 20:58 22/01/2018 100.00%
  2 ST Staff ST Staff 14:26 20/12/2017 100.00%
  3 Quản Trị Viên Quản Trị Viên 15:07 20/12/2017 100.00%
  4 Mai Thanh Mai Thanh 15:15 20/12/2017 100.00%
  5 Trần Thanh Phú Trần Thanh Phú 18:55 20/12/2017 100.00%
  6 Trần Thanh Phú Trần Thanh Phú 18:56 20/12/2017 100.00%
  7 Nguyễn Minh Phú Nguyễn Minh Phú 19:07 20/12/2017 100.00%
  8 Quốc Phú Lữ Quốc Phú Lữ 20:14 20/12/2017 100.00%
  9 Huy Triệu Huy Triệu 10:30 21/12/2017 90.00%
  10 Thu Nguyen Thu Nguyen 19:56 22/01/2018 90.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.