THỬ TÀI HIỂU BIẾT ĐỜN CA TÀI TỬ

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Nghe và nghiên cứu kỉ nha các bạn.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phùng Thanh Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Giang Thống Nhất

Giang Thống Nhất

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 17

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 5

Thu Nguyen

Thu Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 17

 • 04

  Thanh Thiên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 29 phút

 • 05

  Không có

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 39 phút

 • 06

  Nhân Sâm Ngàn Năm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 39 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan