THỬ TÀI HIỂU BIẾT ĐỜN CA TÀI TỬ

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Nghe và nghiên cứu kỉ nha các bạn.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phùng Thanh Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:05

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:05

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:05

 • 04

  Nguyen Hung

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:05

 • 05

  Giang Thống Nhất

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Giang Thống Nhất

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan