THỬ TÀI HIỂU BIẾT ĐỜN CA TÀI TỬ

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Nghe và nghiên cứu kỉ nha các bạn.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phùng Thanh Vũ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyen Hung

Nguyen Hung

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyen Hung

  Số điểm: 100%

 • 05

  Giang Thống Nhất

  Số điểm: 100%

 • 06

  Giang Thống Nhất

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyễn Văn Thừa

Sao e ko nghe đc nhạc vậy

Hà thị cẩm tiên

Sao em làm hoài mà không đúng câu nào

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan