ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 10 CÓ ĐÁP ÁN

30 câu 50 phút

Trạng thái:

Câu 1: Chọn D

Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ

Câu 2: Chọn B.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

BĂNG PHAN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lai Thị Bich LIên

Lai Thị Bich LIên

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:04:27

Lai Thị Bich LIên

Lai Thị Bich LIên

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:04:27

Lai Thị Bich LIên

Lai Thị Bich LIên

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:04:27

 • 04

  Lai Thị Bich LIên

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:04:27

 • 05

  tiểu đào

  Số điểm: 43.33%

  Thời gian làm: 00:00:35

 • 06

  tiểu đào

  Số điểm: 43.33%

  Thời gian làm: 00:00:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan