GIÁO VIÊN

BĂNG PHAN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Trần Thanh Hương

Vũ Trần Thanh Hương

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:07:31

Dương Đặng Thành Nhân

Dương Đặng Thành Nhân

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:05:03

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguyễn Trần Đăng Khoa

HẠNG

3

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:11:06

 • 04

  Nguyễn Thị N.Anh

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:09:32

 • 05

  Thuỳ Phương

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:06:29

 • 06

  Kieuoanh

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:07:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan