GIÁO VIÊN

BĂNG PHAN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Trần Thanh Hương

Vũ Trần Thanh Hương

HẠNG

2

Số điểm 80%

Dương Đặng Thành Nhân

Dương Đặng Thành Nhân

HẠNG

1

Số điểm 90%

Ngô Minh Tân _1956160191

Ngô Minh Tân _1956160191

HẠNG

3

Số điểm 70%

 • 04

  Dư Quyền Quý

  Số điểm: 60%

 • 05

  Trần Đức Cảnh

  Số điểm: 60%

 • 06

  Nguyễn Thị N.Anh

  Số điểm: 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan