GIÁO VIÊN

BĂNG PHAN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bùi Thị Quý

Bùi Thị Quý

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:05:34

Dương Đặng Thành Nhân

Dương Đặng Thành Nhân

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:06:12

Chu Chu

Chu Chu

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:06:41

 • 04

  Thuỳ Phương

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:05:45

 • 05

  Dương Tấn Nhật Phong

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:06:12

 • 06

  Nha ky

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:04:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan