GIÁO VIÊN

BĂNG PHAN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Song Ngọc

Song Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:07:32

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:04:20

Thuỳ Phương

Thuỳ Phương

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:05:38

 • 04

  Chu Chu

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:06:23

 • 05

  Dương Tấn Nhật Phong

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:06:21

 • 06

  Thúy Duyên

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:05:03

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan