Bài luận nói về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh đơn giản

Bài luận nói về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh đơn giản

790 27/03/2019

Nhằm thể hiện suy nghĩ mới mẻ về sự cân bằng giữa sở thích và công việc, người bạn sau đây đã thể hiện nhiều quan điểm rất hay và đáng suy ngẫm:

Title: My hobby is music!

Hobby is the favourite work or choice which borns spontaneously from inside of a person. It is very natural and unbiased from external influence. It attracts us with such an intensity as we  leave other more important tasks.

It make us obsessive to become besotted towards our hobby. Hobby is that which provide peace, happiness and ultimate satisfaction in our life.

Hobbyists should be careful to do their hobby related work in their leisure time only. Otherwise it would be a murderous to darken one’s fate. Therefore my suggestion is that  one must be able to judge the value of time in various phases of life. It has been noticed that a student destroyed his carrier by devoting fully on his hobby of Guitar playing. Our like and dislike don’t  reflect our strength or weakness. There must be a fine balance between our lifestyle and performance.

Music listening is my hobby. Music is a common name that has encapsulated various kind of songs e.g. patriotic song, religious, classical music, etc. The list is endless. My mother says, when I was at the age of seven years, I was more interested to listen songs. Also I showed reflection of singing ability in those days. Still at this age it fits to my nature. I love to listen songs because I feel a sense of accomplishment. I can isolate myself from the crowd and I can pass my time with full entertainment. It gives me new energy. It reduces my stresses. While listening music, I feel out of world.

I seldom hesitate to spend for my hobby. In past time it was a dream to have a good quality music system for me. On that time l prmished myself to buy a costly music system when I would get money. Almighty listened my wish and now I am blessed with such a level of earning that I can buy any music system to quench thirst of my hobby.

Bài dịch: Sở thích của tôi chính là âm nhạc!

Sở thích là công việc yêu thích hoặc sự lựa chọn sinh ra tự phát từ bên trong của một người. Nó rất tự nhiên và không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Nó thu hút chúng ta với một sức mạnh khiến chúng ta rời lại những nhiệm vụ quan trọng hơn khác.

Nó ám ảnh chúng ta đến mức u mê theo sở thích. Sở thích mang lại hòa bình, hạnh phúc và sự hài lòng cuối cùng trong cuộc sống của chúng ta.

Những người yêu thích nên cẩn thận để thực hiện sở thích liên quan đến công việc của họ chỉ trong thời gian rảnh rỗi. Nếu không nó sẽ là một vụ sát nhân làm tối tăm số phận của người đó. Do đó gợi ý của tôi là người đó phải có khả năng đánh giá giá trị thời gian trong nhiều giai đoạn của cuộc sống. Điều này đã được khuyến cáo khi một sinh viên phá hủy sự nghiệp mình bằng cách dành hoàn toàn thời gian vào sở thích chơi đàn ghi-ta. Sự thích và không thích của chúng ta không phản ánh điểm mạnh và điểm yếu. Ở đây cần có sự cân bằng giữa lối sống và hiệu suất làm việc của chúng ta.

Nghe nhạc là sở thích của tôi. Âm nhạc là một cái tên phổ biến đã gói gọn nhiểu thể loại bài hát khác nhau ví dụ: bài hát yêu nước, tôn giáo, nhạc cổ điển, .v.v. Danh sách này dài vô tận. Mẹ tôi nói, khi tôi lên bảy tuổi, tôi đã thích nghe các bài hát hơn. Tôi cũng thể hiện khả năng ca hát trong những ngày đó. Vẫn ở tuổi này nó phù hợp với tính cách tự nhiên của tôi. Tôi thích nghe bài hát bởi vì tôi cảm nhận được ý nghĩa thành tựu. Tôi có thể cô lập bản thân khỏi đám đông và tôi có thể vượt qua thời gian với sự giải trí đầy đủ. Nó mang lại cho tôi năng lượng mới. Nó làm giảm căng thẳng. Trong khi nghe nhạc, tôi cảm thấy thoát ra khỏi thế giới.

Tôi hiếm khi do dự để chi tiêu cho sở thích của mình. Trong quá khứ thời gian đó là một giấc mơ để có một dàn nhạc chất lượng tốt cho mình. Vào thời điểm đó tôi đã tự mình mua một dàn nhạc cụ tốn kém khi tôi có tiền. Chúa đã lắng nghe mong muốn của tôi và bây giờ tôi được như ước nguyện với mức thu nhập mà tôi có thể mua bất kỳ dàn nhạc cụ nào để thỏa mãn cơn khát sở thích của tôi.

ST

BÌNH LUẬN