TIN HỌC NGHỀ - TRẮC NGHIỆM BÀI GIỚI THIỆU MÁY TÍNH

40 câu 45 phút

Trạng thái:

TRẮC NGHIỆM BÀI GIỚI THIỆU MÁY TÍNH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huong Duong

Huong Duong

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 302

Phan Thanh Thảo

Phan Thanh Thảo

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 1431

Nguyễn Mạnh Khương

Nguyễn Mạnh Khương

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 337

 • 04

  Huong Duong

  Số điểm: 42.50%

  Thời gian làm: 331 phút

 • 05

  pro tv

  Số điểm: 5%

  Thời gian làm: 42 phút

 • 06

  Trần Trọng Khang

  Số điểm: 2.50%

  Thời gian làm: 118 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan