TIN HỌC NGHỀ - TRẮC NGHIỆM BÀI GIỚI THIỆU MÁY TÍNH

40 câu 45 phút

Trạng thái:

TRẮC NGHIỆM BÀI GIỚI THIỆU MÁY TÍNH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Khoai Lang Nướng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Shirayuki Tsukichiro

Shirayuki Tsukichiro

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:05:29

Shirayuki Tsukichiro

Shirayuki Tsukichiro

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:05:29

Shirayuki Tsukichiro

Shirayuki Tsukichiro

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:05:29

 • 04

  Shirayuki Tsukichiro

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:05:29

 • 05

  Yến Bình

  Số điểm: 62.50%

  Thời gian làm: 00:19:35

 • 06

  Phan Thanh Thảo

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:23:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan