TIN HỌC NGHỀ 8 - TRẮC NGHIỆM BÀI GIỚI THIỆU MÁY TÍNH

40 câu 45 phút

Trạng thái:

TRẮC NGHIỆM BÀI GIỚI THIỆU MÁY TÍNH

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đao Thaoanh

Đao Thaoanh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:22

Đao Thaoanh

Đao Thaoanh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:18

Đao Thaoanh

Đao Thaoanh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:22

 • 04

  Pham Anh Thu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:22

 • 05

  Nhathuy Van

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:24

 • 06

  Nhathuy Van

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:26

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan