NVT - KHỐI 9 - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT - HKI (2019 - 2020)

48 câu 40 phút

Trạng thái:

KIỂM TRA 45 PHÚT HKI

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

manhung98

manhung98

HẠNG

2

Số điểm 100%

NGUYENMANHHUNG

NGUYENMANHHUNG

HẠNG

1

Số điểm 100%

dsdsdsds

dsdsdsds

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Đức Phúc Khang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Trần Tiến Phong

  Số điểm: 100%

 • 06

  Trần Hoàng Kim

  Số điểm: 100%

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan