NVT - KHỐI 9 - ÔN TẬP HỌC KÌ I (2019-2020)

34 câu 34 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I 2019-2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:44

 • 04

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 05

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

 • 06

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Hokage Đệ Tứ

Dam ba may bai kiem tra

Trần Minh Quân

1+1 = 2
2 THÊM 2 LÀ
4+2=6
6x2=13 dôoo

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan