NVT - KHỐI 9 - ÔN TẬP HỌC KÌ I (2019-2020)

34 câu 34 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIẾN THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I 2019-2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

Anh Thu Nguyen

Anh Thu Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:42

KV

KV

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:43

 • 04

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 05

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 06

  Nguyễn Thảo Nguyên 9/4

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Ngũ Nguyễn Linh

tai sao tui bay co ten tren nay ma tao khong co

Hokage Đệ Tứ

Dam ba may bai kiem tra

Trần Minh Quân

1+1 = 2
2 THÊM 2 LÀ
4+2=6
6x2=13 dôoo

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan