NVT - KHỐI 8 - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2019 - 2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT HKI

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

TaeTae Yêu

TaeTae Yêu

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

TaeTae Yêu

TaeTae Yêu

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

TaeTae Yêu

TaeTae Yêu

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

 • 04

  Nhu Y Ngoc

  Số điểm: 97.50%

 • 05

  TaeTae Yêu

  Số điểm: 97.50%

 • 06

  TaeTae Yêu

  Số điểm: 97.50%

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan