NVT - KHỐI 8 - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2019 - 2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT HKI

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Y_Y

Y_Y

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:03:02

Y_Y

Y_Y

HẠNG

1

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:01:57

Y_Y

Y_Y

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:05:17

 • 04

  Y_Y

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:05:18

 • 05

  Y_Y

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:02:44

 • 06

  Y_Y

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:02:46

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Doan Tran Duc Trong

ez nhu chua jesus moi tieng viet

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan