NVT - KHỐI 7 - ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKI (2019 - 2020)

52 câu 52 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT HKI 2019 - 2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tô Bá Kiệt

Tô Bá Kiệt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

Tô Bá Kiệt

Tô Bá Kiệt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

Tô Bá Kiệt

Tô Bá Kiệt

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

 • 04

  Hồ Khoa

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:54

 • 05

  Tô Bá Kiệt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:57

 • 06

  Tô Bá Kiệt

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Thinh Nguyen

Đúng!Tiên tri vũ trụ Trần Kiệt có khác!

Nhu Thao Tieu Thi

lam sao de xem ket qua

Tô Bá Kiệt

Anh em là ai

Hồ Khoa

con cho m dam hack

Tô Bá Kiệt

tao ko hackk

Khoa Hồ

Kiệt hack cút đi m

Tô Bá Kiệt

Hello các cháu ông là ông kiệt vlog đây

Hồ Khoa

hack con cho kiet

izuki krey

sao de xem ket qua

Hồ Khoa

Các cháu thấy ông ghê chưa

Nguyễn Đăng Quân

đệ nhất quốc gia hoa kì xin chòa các chau

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan