NVT - KHỐI 7 - ÔN TẬP HỌC KÌ I (2019-2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA HKI 2019-2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Quỳnh Duyên

Quỳnh Duyên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:49

Quỳnh Duyên

Quỳnh Duyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:44

Quỳnh Duyên

Quỳnh Duyên

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:53

 • 04

  Quỳnh Duyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:54

 • 05

  Quỳnh Duyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:55

 • 06

  Quỳnh Duyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Thinh Nguyen
Avocado

bình thường mà

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan