NVT - KHỐI 7 - ÔN TẬP HỌC KÌ I (2019-2020)

40 câu 45 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP KIỂM TRA HKI 2019-2020

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phạm Việt Thành

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Thanh Huyền

Phạm Thanh Huyền

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Minh Ngọc

Minh Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

Quế Nguyễn

Quế Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

  • 04

    Phan Chí Hiếu

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan